Het traject in stappen


Het traject start met het insturen van de ingevulde aanmeldingsformulieren, zie hiervoor bovenstaande downloads.

 

Na beoordeling van de getekende aanmeldings-formulieren schrijven wij de kandidaat als deelnemer in en zal de intakeprocedure worden opgestart. Na de intake wordt bepaald of de deelnemer wordt toegelaten tot verdere activiteiten in B² transities.

  

Bij verdere activiteiten in B² transities wordt een contract met de werknemer en de werkgever gesloten.

 

Daarna moet de deelnemer een aantal toetsen en testen ondergaan. Op deze wijze kan gekeken worden welke baan bij hem past en wat er nog voor nodig is om hem daar geschikt voor te maken.

 

Alle activiteiten die nodig zijn om de deelnemer voor te bereiden op een nieuwe baan worden opgenomen in een trajectplan. 

 

Als ook dit trajectplan is goedgekeurd staat niets meer in de weg om volop aan de slag te gaan. Zo kan de deelnemer scholing of een specifieke training krijgen of gaat hij ervaring opdoen in een stage- of werkervaringsplaats.

 

Het resultaat van alle inspanningen moet uiteindelijk leiden tot een arbeidsovereenkomst met een nieuwe werkgever.