B² transities is een voorziening binnen de betonreparatiebranche en de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche gericht op het voorkomen van uitval van werknemers door dreigende arbeidsongeschiktheid of dreigende werkloosheid.

Folder werknemer

Volgt z.s.m.

Folder werkgever

Volgt z.s.m.


B² transities levert een all-in pakket. Van de werkgever wordt een kostendekkende bijdrage verlangd, maar daar staat tegenover dat wellicht langdurige juridische rompslomp wordt voorkomen.

 

B² transities kent beide sectoren en haar specifieke doelgroepen en is daardoor in staat om individueel maatwerk te leveren. Daarmee worden kosten bespaard en kunnen werknemers langer (gezond) blijven doorwerken.