BIKUDAK

 

De bijdrage in de kosten is voor het bedrijf € 2.700,00

 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij het secretariaat of info@b2transities.nl


Veelgestelde vragen

 

1. Hoe lang is de werknemer tijdens de transitie niet beschikbaar voor het bedrijf? Moet de werkgever alles doorbetalen, ook tijdens eventuele fulltime scholing?

De exacte omvang in tijd van activiteiten in B² transities zal van persoon tot persoon verschillen. De transitie staat voorop, dus als dat fulltime moet dan moet dat fulltime.
Dat geldt dus ook voor scholing.    

 

2. Wat kost deelname aan B² transities voor de werkgever?

Werkgevers in de BIKUDAK sector betalen per deelnemer een bedrag van 2.700 euro exclusief btw. De bijdrage in kosten wordt vastgesteld door het bestuur van B² transities en kan tussentijds worden aangepast.

 

3. Hoe lang duurt een loopbaantraject bij B² transities?

Het transitietraject duurt binnen B² transities na intake en assessment maximaal een half jaar. Mocht het traject na een halfjaar nog voorgezet moeten worden, dan zal vanuit
B² transities een advies worden opgesteld ter beoordeling en goedkeuring door het bestuur van B² transities.

 

4. Wat is de rechtspositie van een deelnemer in B² transities?

Deelnemers aan B² transities blijven gedurende het transitietraject op de loonlijst van de werkgever staan, de arbeidsvoorwaarden blijven van toepassing. De werkgever betaalt de loonkosten conform cao BIKUDAK door.

 

5. Is een proefplaatsing mogelijk?

Ja dit is mogelijk. Een proefplaatsing duurt meestal twee maanden. Gedurende deze tijd ontvangt de werknemer het loon van zijn huidige werkgever. De nieuwe werkgever hoeft nog geen loon te betalen. Wel moet de nieuwe werkgever de intentie hebben om aansluitend op de proefplaatsing een contract aan te bieden voor minimaal zes maanden zonder proeftijd.

 

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met het secretariaat.