B² transities is een sectorale voorziening binnen de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche.

 

Het doel van B² transities is tweeledig:

  1. Door tijdige transitie naar een andere functie/baan voortijdige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. De inzet is erop gericht deelnemers in B² transities van-werk-naar-werk te begeleiden.

  2. Coördineren en uitvoeren van activiteiten gericht op het langer en gezond kunnen blijven werken in de eigen functie of een andere functie.

B² transities is in maart 2017 gestart als een pilot. Deze pilot is succesvol verlopen, met als gevolg een doorstart in B² transities. Vanaf juni 2018 kunnen dakdekkers/werknemers, die vallen onder de werking van de CAO BIKUDAK, vanuit een preventieve gedachte deelnemen in B² transities.


Initiatiefnemers

  • FNV Bouwen & Wonen
  • CNV Vakmensen
  • Werkgevers in de betonreparatie: VBR/LSVB
  • Werkgevers in BIKUDAK:
    VEBIDAK

 

Achtergrond

Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector of regio hebben gezamenlijk sectorplannen opgesteld met als doel de arbeidsmarkt op korte en middellange termijn te verbeteren. 


Het bestuur van B² transities wordt gevormd door vertegenwoordigers van sociale partners uit de betrokken sector.

Artikel 8e

Met ingang van 1 juli 2018 is B² transities ook belast met de uitvoering van artikel 8e van de cao BIKUDAK 'omscholing bij dreigende arbeidsongeschiktheid'.